URL: prawomocny.org/?Kancelaria_-_nasze_us%C5%82ugi

Nasze Usługi:
„PrawoMocny” Komornik Sądu Arbitrażowego zwanego inaczej Sądem Polubownym, przy: Kancelarii PrawoMocny Spółka z o.o. - rozpatrującym między innymi sprawy przeciwko urzędnikom, w tym: sędziom, prokuratorom, adwokatom, notariuszom, komornikom, policjantom, lekarzom, burmistrzom, prezydentom, senatorom, posłom, ponadto prezesom: spółek, stowrzyszeń, fundacji itp.

Komornik inaczej zwany egzekutorem działa w zakresie:

- realizacji klauzuli wykonalności w zakresie: ściągania wszelkich należności finansowych zasądzonych przez sąd,
- zajęcia: wynagrodzenia, kont/a bankowego i hipoteki,

- wyceny i licytacji majątku dłużników,
- poszukiwania ukrytego majątku dłużników.

Komornik działa na mocy współpracy z każdym Sądem Arbitrażowym, zwanym inaczej Sądem Polubownym, w każdej sprawie przyjętej do realizacji.

Kontakt, telefon +48 793 669 290, w dniach pon.-pt., od godz. 08.00-16.00

Kontakt e-mail: prawomocny.ws@prokonto.pl przez 24/7. Przyjmujemy zlecenia w godzinach 08:00-16:00, od pon.-pt. Pracujemy na zlecenie w całej Polsce, w czasie nienormowanym, w nocy i w ciągu dnia, w zależności od potrzeb.